29 PDF Veiledning for produksjon og bruk av selvkomprimerende betong (2007)

Beskrivelse

Den foreliggende publikasjonen har som målsetning å spre eksisterende kunnskap og erfaring om bruk av SKB på et stadium der mange aktører i markedet fortsatt er i en oppstarts – eller utviklingsprosess.

Publikasjonen har en veiledning med både generelle og konkrete anbefalinger for hele produksjonsprosessen fra valg av delmaterialer til ferdig konstruksjon. Beskrivelsen av betongens sammensetning og egenskaper er basert på Partikkel-Matriksmodellen. Publikasjonen gir også anbefalinger for produksjon og transport av SKB, utførelse av betongarbeider samt detaljerte beskrivelser av målemetoder og akseptkriterier. HMS-aspektet og spesielle forhold ved spesifikasjon og kvalitetssikring er behandlet i separate kapitler. I eget kapittel er også angitt forklaringer og begreper som brukes i forbindelse med selvkomprimerende betong.

Publikasjonen vurderes om den skal revideres.

 

Varenummer: 29PDF Kategori: