21 PDF Bestandig betong med alkalireaktivt tilslag (2017)

Beskrivelse

Bruken av NB 21 er forankret i det norske tillegget (NA) til NS-EN 206.

Utgaven fra 2017 er gjeldende utgave for betong som skal brukes i Norge.

NB 21 består av en hoveddel og noen normative og ikke-normative vedlegg. Vedlegg C inneholder en liste over til enhver tid dokumenterte bindemidler og materialkombinasjoner. Dette er et «levende» dokument, hvor nyeste utgave kan hentes HER

Eldre utgave av NB 21 er også tilgjengelig. 2004-utgaven ble i en periode supplert med utfyllende bestemmelser i form av et tillegg (2008 og 2012) og var gyldig for bruk til og med 2018.
Har du behov for en eldre utgave av vedlegg C – send en mail til betong@tekna.no –  Oppgi hvilket år du trenger vedlegg fra.

Prøvningsmetoder til grunn for anvendelsen av NB 21 er samlet i NB Publikasjon 32 «Alkalireaksjoner i betong. Prøvningsmetoder og krav til laboratorier».

Varenummer: 21PDF Kategori: