18 PDF Tilslagsmaterialer for betongformål (1988)

Beskrivelse

Publikasjonen behandler tilslagets egenskaper i relasjon til betongens funksjonsegenskaper samt til de geologiske og produksjonsmessige faktorer som er avgjørende for tilslagets egenskaper. Forholdet knust vs. naturlig tilslag, samt undersøkelser og kvalitetssikring blir behandlet. Publikasjonen gir en grunnleggende oversikt over problemstillingen, utgangspunkt for senere utarbeidelse av mer detaljerte anbefalinger m.h.t. analysemetoder og brukerveiledning for spesielle formål. Publikasjonen gir en praktisk innføring i tilslagets geologisk betingede egenskaper både lokalt og regionalt. Det gis en innføring i landets naturgitte forutsetninger og dermed oversikt over hvilke muligheter det er til å skaffe gode tilslagsmaterialer.

Publikasjonen er ikke ajourført i henhold til gjeldende standarder samt innen alkalireaksjoner, knust tilslag og prøvningsmetoder. Kap. 1, 2, store deler av kap. 3 og deler av kap. 4 anses som fortsatt å være relevant og nyttig faglitteratur innen betongtilslag. 84 sider.

Ikke ajourført ny tekst – avventer.

Finnes bare som PDF.

Varenummer: 18PDF Kategori: