22 PDF Lettbetong – Spesifikasjoner og produksjonsveiledning (2003)

Beskrivelse

Krav til lettilslag og lettbetong er foreløpig ikke dekket på en tilfredsstillende måte i standarder. Denne publikasjonen inneholder informasjon som er nødvendig i tillegg til krav i standarder for lettilslag, proporsjonering, produksjon og utstøping av betong med lette tilslag. Den er delt i en spesifikasjonsdel, en kommentardel og en retningslinjedel for produksjon av lettbetong. Spesifikasjonsdelen detaljerer de tekniske kravene til lettilslag, lettbetong og produksjon av lettbetong. Denne delen kan brukes direkte i prosjektbeskrivelser. Ved revisjon i 2003 er spesifikasjonsteksten tilpasset NS EN 206 – 1,  NS 3465 , NS 3473:2003 og NS 3420: 2003. Kommentardelen går nærmere inn på forhold behandlet i spesifikasjonsdelen med bakgrunnstoff for komiteens valg. Retningslinjedelen for produksjon av lettbetong omfatter generelle retningslinjer for valg av delmaterialer og praktisk veiledning i proporsjonering. Publikasjonen er først og fremst basert på erfaringer med Leca og Liapor. En del eksempler fra praksis er tatt med.

Publikasjonen er ikke oppdatert i henhold til NS-EN 13670 og NS-EN 1992. 71 sider.

Er under revisjon.

Varenummer: 22PDF Kategori: