37 PDF Lavkarbonbetong (2020)

Beskrivelse

Norsk Betongforenings publikasjon nr. 37 Lavkarbonbetong (NB 37) ble publisert første gang i 2015. Publikasjonen har hatt stort gjennomslag som referansedokument i prosjekter med miljøambisjoner og krav til klimagassutslipp. Publikasjonen tar kun for seg betongmaterialet, armering behandles ikke.

Siden 2015 har byggebransjens ambisjonsnivå, kunnskapsnivået, markedssituasjonen og dokumentasjonsverktøy vært i sterk utvikling. Publikasjonen ble derfor revidert i 2019 og deretter ble det gjennomført en lettere oppdatering i 2020.

I 2019 revisjonen av NB37 ble følgende viktigste endringer gjennomført:
• Grenseverdiene for lavkarbonklassene er nå ensidig gitt for betongens fasthetsklasser,mens i
2015 ble renseverdiene gitt for kombinasjoner av fasthetsklasse og bestandighetsklasse
• Bransjereferansen er justert noe ned
• Lavkarbonklasse C er fjernet
• Lavkarbonklasse B og A har grenseverdier som enten er justert litt ned, eller er holdt
uforandret.
• Lavkarbonklasse Pluss og Ekstrem er nye klasser som er strengere enn klasse A, og som
krever spesielle tiltak, i mange tilfeller begrenset av reglene for materialsammensetning i NS-EN 206+NA. Betong i disse klassene må også forventes å ha begrenset tilgjengelighet i markedet.

I denne utgaven,april 2020,av publikasjonen er det presisert at klassesystemet og klassegrensene for lavkarbonbetong ikke gjelder for spesialbetonger som AUV-betong, lettbetong og sprøytebetong. Lavkarbon sprøytebetong er definert og omtalt i et nytt kapittel B8.

Norsk Betongforenings publikasjon nr. 37 må forventes å bli revidert på nytt så snart det foreligger behov for dette.
Det er derfor viktig å bruke siste tilgjengelige versjon av denne publikasjonen ved spesifikasjon av lavkarbonbetong.

Arbeidsgruppen for revisjonen har bestått av:

Sverre Smeplass, Skanska Norge AS (leder)
Lars Busterud, Schwenk Norge AS
Tom Fredvik, Norcem AS
Øyvind Sæter, Unicon AS
Ole Garborg Østrem, Block Berge AS

Varenummer: 37PDF Kategori: