37 PDF Lavkarbonbetong (2015)

Produktbeskrivelse

Målet med denne publikasjonen har vært å definere en bransjenorm for «lavkarbonbetong» ved å utarbeide et klassifiseringssystem med konkrete grenseverdier for klimagassutslipp. Den prosjekterende skal dermed kunne sette mål for prosjektet ved å velge lavkarbonklasser for hver enkelt konstruksjonsdel i betong. De definerte lavkarbonklassene gir realistiske generiske verdier som kan inngå i et foreløpig klimagassregnskap. Det blir deretter opp til entreprenør og betongleverandør å dokumentere at riktig lavkarbonklasse er oppnådd ved hjelp av miljødeklarasjoner (EPD’er). EPD’er kan også bidra til å dokumentere endelig klimagassregnskap for betongkonstruksjonen. Regelverk, dokumentasjonsverktøy, materialer og kunnskap er i sterk utvikling på dette området, så publikasjonen må forventes å gjennomgå revisjon så snart det foreligger behov. Det er derfor viktig å bruke siste versjon av publikasjonen. Publikasjonen tar kun for seg betongmaterialet, armering behandles ikke her.

Varenummer: 37PDF Kategori: