31 PDF Bestandighet av betongkonstruksjoner Del 1: Skadeårsaker (2003)

Beskrivelse

Publikasjonen gir en oppsummering, på en kortfattet og relativt enkel måte, de kunnskaper en i dag har om de nedbrytingsmekanismer som betongkonstruksjoner utsettes for ved ulike miljøpåkjenninger. Presentasjonen er i stor grad uavhengig av standarder og regelverk, men på enkelte tema har det vært naturlig å ta med deler fra det nye standardverket som gjelder fra 2003, spesielt når det gjelder miljøpåkjenninger er formuleringene i NS-EN 206-1.206-1 tatt med.

Publikasjonen vil danne et faglig grunnlag for en kommende publikasjon hvor en går mer i detalj inn på hvordan betongkonstruksjoner skal prosjekteres, bygges og brukes for å oppnå tilsiktet funksjonstid. Den kommende publikasjon vil i stor grad bygge på de krav som finnes i standarder og regelverk samt gi forklaringer på hvorfor kravene er som de er. 40 sider.

Ikke revideres enda.

Varenummer: 31PDF Kategori: