23 PDF Lettbetong – prosjekteringsveiledning (1999)

Beskrivelse

Bruken av lettbetong har økt de siste årene, både i offshore og i landbasert byggevirksomhet, men spesielt i brubygging. Lettbetong har som kjent høyere materialkostnader enn normalbetong, men fordelene med redusert densitet kan for enkelte konstruksjons-typer veie opp for økte material- og produksjons-kostnader. I enkelte tilfeller er også selve konstruksjonskonseptet slik at lettbetong kan være det eneste alternativet. Formålet med denne publikasjonen er å gi en kortfattet innføring i bruk av lettbetong som konstruksjonsmateriale, og veilede konstruktører som vil ta materialet i bruk. Publikasjonen tar utgangspunkt i siste revisjon av NS 3473 og behandler alle punkter i standarden som omhandler lettbetong. I tillegg er det gitt utdypende forklaringer til bakgrunnen for regelverket og reglene er vist i praktisk bruk gjennom en rekke beregningseksempler. På en del punkter er det avvik mellom NS3473 og Model Code 90 og Eurocode 2. Publikasjonen gir eksempler på de mest sentrale punktene hvor forskjellen er av betydning. Publikasjonen er i hovedsak basert på erfaringer med lettbetong produsert av Leca og Liapor, men omtaler også erfaringer med Lytag og Stalite.

Publikasjonen er ikke oppdatert etter NS-EN 1992. 68 sider.

Revideres ved neste store prosjekt.

Varenummer: 23PDF Kategori: