34 PDF Prosjektanvisning Mur og betong i bygningsmessig brannvern (2014)

Beskrivelse

Prosjekteringsanvisningen «Mur og betong i bygningsmessig brannvern» ble utgitt første gang i 1998 i forbindelse med den store «byggesaksrevolusjonen».  Årets reviderte utgave er den 3. i rekken og fanger opp endringer i forskrifter og standarder i perioden siden forrige revisjon i 2005. Boken er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Betongforening og BMB – Brannvernsamarbeidet mur og betong, med finansiell støtte også fra Finans Norge og Direktoratet for byggkvalitet. Den primære målgruppen for anvisningen er de prosjekterende, med høyere læreanstalter som sekundær målgruppe.

Prosjekteringsanvisningen gir innledningsvis en kort innføring i prosjekteringsfaget som ligger bak et brannkonsept, med referanse til preaksepterte ytelser i Veiledning til teknisk forskrift (VTEK). Anvisningens hovedbudskap er konkrete løsninger i mur og betong som tilfredsstiller forskriftenes ytelseskrav.

Varenummer: 34 Kategori: