16 PDF Dimensjonering av betongelementer ved prøvning (1987)

Beskrivelse

Publikasjonen behandler dimensjonering ved prøving av prefabrikkerte komponenter (for eksempel bjelke), så vel som detaljer (for eksempel opplegg eller innfestingsdetalj). Temaene er nødvendige vurderinger ved uttak av prøvelegemer, planlegging og gjennomføring av prøvene. Det er anbefalt kompetansekrav til personalet, samt retningslinjer for statistisk behandling av resultatene. Anvendelsen er illustrert med en rekke eksempler.

Publikasjonene er ikke oppdatert etter gjeldende regelverk og er mest av historisk interesse. 102 sider.

Ikke ajourført – Revideres ikke.

Varenummer: 16PDF Kategori: