27 PDF Betydning av FoU innenfor betongfaget de siste 20 år (1999)

Beskrivelse

Publikasjonen synliggjør den betydelige tekniske utviklingen som har skjedd. Publikasjonen gjengir en rapport utarbeidet av professor Ivar Holand ved NTNU/SINTEF, hvor de enkelte FoU-prosjektene og resultatene av disse er resymert. Rapporten gir en oversikt og et perspektiv utover det som kan gis i det enkelte prosjekt. Publikasjonen vil være interessant lesning for de som er interessert i organisering og finansiering av FoU-aktiviteter, og bruk av FoU-resultater i praksis til utvikling av bransjen og dens muligheter. 92 sider.

 

Varenummer: 27PDF Kategori: