Webinar: 3D-printing av betong skal revolusjonere bransjen!

Senter for Industriell Vekst (SIVA) har tildelt over fem millioner kroner til et samarbeidsprosjekt som skal bidra til å redusere utslipp av CO2 i byggebransjen ved hjelp av 3D-printing i betong. Bli med på webinar 2.februar for å høre mer!

Future Materials katapult-senter, Universitetet i Agder, Mechatronics Innovation Lab (MIL), Veidekke og Contiga er alle involvert i dette spennende prosjektet.

Byggenæringen står som kjent for en stor prosentdel av utslipp, energiforbruk og avfallsproduksjon, og disse må reduseres. 3D-printing av betong gir full frihet til design og muligheten til å legge betongen der den har en mekanisk eller geometrisk funksjon. På denne måten vil mengden betong som benyttes til konstruksjon bli betraktelig redusert.

Det er forventet at 3D-printeren ankommer MIL sine lokaler i Grimstad første halvår 2023, og prosjektet er forventet ferdig i løpet av 2024. Du kan lese mer om prosjektet i pressemeldingen her.

Webinaret er 2.februar fra klokken 9-10 og har påmelding her.

Her kan du se hvordan 3D-printing av betong foregår i praksis.

(Foto: Hyperion Robotics)

Del saken