Analysere fastholdingseffekter i herdende betongkonstruksjoner?

Crack TeSt COIN (CTC) er et to-dimensjonalt FEM – program som kan brukes til å analysere temperaturforløpet i herdende betongkonstruksjoner, og videre spenningsforløpet pga. fastholdingseffekter fra tilstøtende konstruksjoner, støpeavsnitt eller fjell.

Bruken av denne typen programvare er omtalt i NB Rapport nr.9 «Praktiske råd og tiltak mot fastholdingsriss i herdende betongkonstruksjoner», og i Betongcast nr. 13, som hadde denne rapporten som tema.

Det er nå mulig å kjøpe lisens til programmet. Lisensen har en varighet på 4 år, men kan forlenges kostnadsfritt etter dette. Ta kontakt med Antonia Menga, antonia.menga@ntnu.no for å få tilsendt et kontraktutkast som angir vilkår og betingelser. Du kan også få mer informasjon om programmet ved å henvende deg til NB, som vil formidle kontakt til erfarne brukere.

Programmet har innebygd materialdata for tre ulike betongtyper. For praktiske formål er det nødvendig å legge inn spesifikke materialdata som er mer representative for den betongen som planlegges brukt. Dette gjelder spesielt herdevarme, strekkfasthetsutvikling og E-modulsutvikling. En del aktuelle materialdata er samlet inn gjennom forskningsprosjektene COIN og DaCS. Disse vil bli gjort tilgjengelige ved kjøp av lisens.

NB vil arrangere kurs i praktisk bruk av CTC høsten 2021.

Følg med i nyhetsbrev og her på www.betong.net

 

Del saken