Åpent faglig møte i Bergen den 28. mars – Karbonfiberforsterkning av betongkonstruksjoner

Forsterkning av konstruksjoner ved påliming av karbonfiberarmert komposittmateriale i form av bånd, duk, staver etc. er aktuelt i mange tilfeller.

Typiske bruksområder er:
– Eldre bruer og bygningskonstruksjoner hvor en ønsker økt bæreevne.
– Ved konstruktive endringer i forbindelse med ombyggingsprosjekter, f.eks. uttak av utsparinger i dekker og dragere.
– Ved reetablering av bæreevne i forbindelse med skader.

Kveldens foredragsholder er: Seniorforsker Hans Stemland, SINTEF Byggforsk

Påmelding – Åpent faglig møte i Bergen  28. mars

Del saken