Årets Årsmøtet ble avholdt den 25.04.19 på Fønix konferansesenter i Oslo

– Her er en oppsummeringen fra møtet

Betongforeningen har fått nytt styre:

 

Trygve Isaksen Styreleder (ny som styreleder) Norconsult AS
Øyvind Bjøntegaard Medlem Statens vegvesen
Magne Lysberg Medlem Arcon Prosjekt AS
Marianne Rødby Medlem NorBetong AS
Tor Arne Martius-Hammer Medlem Sintef Byggforsk AS
Andreas Sjaastad Medlem (Ny) Veidekke AS
Maren – Iren Kvia Varamedlem Kruse Smith Entreprenør AS
Trond Helgedagsrud Varamedlem Mapei AS

 

Eivind Heimdal ble takket for svært god innsats gjennom mange år i styret og som styreleder!

 

Valgkomiteen for neste periode består av:

Terje Rønning, Kjersti Kvalheim Dunham og Eivind Heimdal.

Desisorkomite for neste periode er Elisabeth Schjølberg og Stein Bostrøm.

 

Endringer i administrasjonen:

Morten Bjerke mottok blomster og en hjertelig takk for innsatsen som leder for betongforeningens administrasjon. Morten Bjerke trapper ned sin stilling etter at Cecilie Hagby tiltro som daglig leder 01.03.19. Han vil fortsatt være en ressurs for Norsk Betongforening i tiden som kommer men går noe ned på arbeidstiden samt at han også vil utføre andre oppgaver i Tekna.

Del saken