Årsmøte 2020 er vel gjennomført, og ble i år gjennomført digitalt og NB har fått nytt styre

Årets styremøte ble avhold via streaming pga dagens situasjon, men dette gikk kjempefint og møtet ble gjennomført som planlagt, og på best mulig måte.

Følgende styre valgt den 16. april:
Trygve Isaksen, Norconsult, styreleder for ett år (gjenvalg)
Tor Arne Martius-Hammer, Styremedlem (gjenvalg)
Maren-Iren Kvia, Kruse Smith, Styremedlem (vara fra 2017)
Trond Helgedagsrud, Mapei, Varameldem (gjenvalg)
Synnøve A. Myren, Statens Vegvesen, Varameldem (ny)

Styremedlemmer som ikke var på valg er Marianne Rødby, Norbetong og Andreas Sjaastad, Veidekke.

En stor takk til Øyvind Bjøntegaard for meget godt bidrag i styret gjennom mange år!

Del saken