Betongkvelden 2016 på Sørlandet

Enda en gang er du invitert til NB Sørlandet sin Betongkveld 2016!

Her er et lite utdrag fra programmet for kvelden:

«Veiselskapet Nye Veier – raskere frem?»
v/ Anette Aanesland,

Enda en gang er du invitert til NB Sørlandet sin Betongkveld 2016!

Her er et lite utdrag fra programmet for kvelden:

«Veiselskapet Nye Veier – raskere frem?»
v/ Anette Aanesland, Nye Veier AS

«Visste du dette om betong og miljø?»
v/ Christian Sandvik, Norconsult AS

«Overflatebehandling av betong – muligheter»

v/ Paul Stavem, Mapei AS

Betongkvelden på Sørlandet 2016

Del saken