Betongopplæringsrådet(BOR) tilbyr digitale kompetansebevis fra 1. juni!

Fra 1. juni 2024 tilbyr BOR sine kompetansebevis på en digital plattform.

Betongopplæringsrådet – BOR – tilbyr digitale kompetansebevis fra 1. juni.

Fra 1. juni 2024 tilbyr BOR sine kompetansebevis på en digital plattform. Gjennom samarbeid med Sentralregisteret (SR), er disse gjort tilgjengelig på K-REG.

Sentralregisteret  har utviklet digitale kompetansebevis i K-REG som entreprenørene i bygge-og anleggssektoren knytter seg mot.

 

Digital tilgang til de ulike kompetanseklassene i BOR betinger at den enkelte bedrift registrerer seg i K-REG.

Pr. 1. juni er ca 400 bedrifter knyttet opp til K-REG. Antallet er sterkt økende.

 

Godkjenning av betongkompetanse vil, som tidligere, skje i BOR, og for de som ennå ikke er knyttet opp mot K-REG, vil BOR fortsette å produsere plastkort.


Fra v.: Roar Sømoen, SR, Cecilie Scherven, SR, Knut Bryne, BOR/Tekna, Lise Bathen, Staten Vegvesen.
Foto: Byggeindustrien

Del saken