Endelig er den omfattende revisjon av NB 5 «Utførelse av betongkonstruksjoner under vann» klar!

Formålet med revisjonen har vært å oppdatere dagens publikasjon iht. gjeldende betongstandarder
for prosjektering, betongproduksjon og betongutførelse.

Revisjonen inkludere tydeligere og mer målrettede retningslinjer for nødvendig forarbeid og planlegging, samt nødvendige tiltak ved utførelse av ulike typer undervannsarbeid.

Publikasjonen inneholder bakgrunnsinformasjon om utførelse av undervannsstøp, krav og anbefalinger som gjelder forprøving samt dokumentasjon av betongens støpelighetsegenskaper. Gjennomføring av støpearbeid, både for oppstart av pumpe og gjennomføring av neddykket støp er beskrevet.

NB5 er utvidet til å omfatte retningslinjer for gjennomføring av mottakskontroll med godkjenningskriterier ved undervannsstøp. Publikasjonens retningslinjer gir rammer for enhetlig utførelse av mottakskontroll og vurdering av betong som skal støpes i vann. Det er lagt stor vekt på viktig kunnskap for vurdering av betongegenskaper og avgjørende momenter i utførelsen.

 

Arbeidsgruppen som har utarbeidet revidert utgave av NB 5 er:

Lise Bathen, Statens Vegvesen, Myndighet og regelverk
Thea Vik Nordeide, Norbetong
Jarle Hellum, Statens Vegvesen, Divisjon drift og vedlikehold
Erik Sveen, Statens Vegvesen, Divisjon drift og vedlikehold
Frode Skåttun, Veidekke
Bernt Kristiansen, AF-gruppen
Dan Arve Juvik, Mapei
Oliver Berget Skjølsvik, Norconsult
Helge Aasen, A1Consult
Jens Stian Johansen, Betong Øst

 

Publikasjonen er tilgjengelig for nedlastning i nettbutikken.

Del saken