Endelig er publikasjon nr. NB38 «Fiberarmert betong i bærende konstruksjoner (2020)» ferdig!

Så nå får du svarene på det du lurer på vedrørende fiberarmert betong i bærende konstruksjoner.
Det har lenge vært et uttrykt behov for bedre retningslinjer og standardiserte beregningsmetoder for fiberarmert betong.

Selv om bruken av fiberarmering øker, og det utvikles internasjonale regelverk og retningslinjer, er det behov for nasjonale anvisninger som denne publikasjonen fra Norsk Betongforening. Hensikten med publikasjonen er å gjøre det enklere og trygt å anvende fiberarmering i bærende konstruksjoner og på den måten bidra til at potensialet i denne typen betongkonstruksjoner utnyttes i langt større grad enn i dag.

Arbeidsgruppen for NB 38 har bestått av  Åse Lyslo Døssland, Multiconsult AS, Terje Kanstad, NTNU, Øyvind Bjøntegaard, Statens vegvesen, Helge Brå Norconsult AS, Nils Leirud, Mapei AS, Alf-Egil Mathisen, Veidekke Entreprenør AS, Tor Kristian Sandaker, Norconsult AS, Sindre Sandbakk Dr. Techn. Olav Olsen AS, Arne Vatnar, Skanska Norge AS og Øyvind Sæter, Unicon AS.

Les hva TU skriver om publikasjonen her – NB38 «Fiberarmert betong i bærende konstruksjoner (2020)

Del saken