Fib SAG Sustainability Bulletin – call for contributes

Fib SAG (Special Activity Group) Sustainability jobber med kartlegging av løsninger til bærekraftig betong. Nå skal erfaring fra hele verden samles i en bulletin som oppsummerer forskjeller løsninger i marked. Til dette arbeidet ønskes innspill!

Fib SAG (Special Activity Group) Sustainability jobber med kartlegging av løsninger til bærekraftig betong. Nå skal erfaring fra hele verden samles i en bulletin som oppsummerer forskjeller løsninger i markedet. 

Til dette arbeidet ønskes innspill! I dette dokument  TGSAG2 Bulletin Current Prcatices ToC v01 står en beskrivelse av de forskjellige kategoriene det jobbes med. I Norge mange gode initiativ, tiltak og bidrag til løsninger for bærekraftig betong. Dette bør deles.

Send en epost til NB@tekna.no eller direkte til Fib (Agnieszka Bigaj) slik at du melder din interesse for å bidra.  Norske kontaktpersoner i SAG Sustainability er Arianna Minoretti, Statens vegvesen og Tor Arne Martius-Hammer, Sintef. 

Frist for å melde at man ønsker å komme med bidrag er 30. mai.  

Les mer om fib SAG Sustainability her 

 

 

Del saken