Førsteamanuensis Klaartje de Weerdt vant Norconsultprisen 2017

Norconsults konsernsjef Per Kristian Jacobsen, delte ut Norconsultprisen 2017 til beste foreleser på Bygg- og miljøteknikk ved NTNU.
Årets prisvinner var førsteamanuensis Klaartje De Weerdt.

Utdelingen fant sted på BM-dagen 7. november på NTNU. Dette er det syvende året Norconsultprisen deles ut, og også i år har det vært stor interesse for utmerkelsen. Det kom inn hele 35 nominasjoner på kandidater til prisen. Årets vinner fikk svært mange nominasjoner både i 2016 og i år.
Flest nominasjoner mottok årets vinner, førsteamanuensis Klaartje De Weerdt ved Institutt for konstruksjonsteknikk. I nominasjonstekstene ble blant annet følgende trukket frem:

•Kandidaten har høy kunnskap og kompetanse og har vist et meget stort engasjement både for faget sitt og studentene. Nominasjonene begrunnes med at kandidaten er en svært god pedagog. Forelesningene er alltid tilpasset studentenes nivå og kandidaten greier å engasjere studentene under forelesningene.
•Hun har lagt ned en betydelig innsats for å endre et fag som tidligere hadde lav score blant studentene. Hun er en av tre forelesere i faget, men er likevel alltid til stede på alle forelesninger. Når hun selv ikke foreleser, sitter hun bakerst og tar notater.
•Hun er en av de første foreleserne byggstudentene møter når de starter på bygg, og hun bidrar til at de får en god start på studiene. Med smittende engasjement og interessante forelesninger klarer hun å overbevise alle om at betong og materialegenskaper er gøy.

Norconsultprisen ble opprettet i 2011, og skal stimulere til høy pedagogisk kvalitet på undervisningen ved studieprogrammet Bygg- og miljøteknikk. Prisen har også til hensikt å bidra til økt rekruttering til fagområdet.

Årets jury har bestått av konsernsjef i Norconsult, Per Kristian Jacobsen, studieprogramleder for Bygg- og miljøteknikk, Tore Hoven og Kanzler i linjeforeningen H.M. Aarhønen, Marie Bjørndal

Del saken