FoU pris 2022 til Simon Fjendbo

Simon Fjendbo fikk tildelt FoU prisen for for sin PhD avhandling  « Application of marine field data for prediction of chloride ingress in concrete» . 

Fjendbo, ansatt hos Dansk Teknologisk Institut, forsvarte 9. juni 2022 sin PhD avhandling utført ved Institutt for konstruksjonsteknikk på NTNU.  

Fokus i avhandlingen har vært bruk av marine feltdata til forutsigelse av kloridinntrenging i betong. Ved bestandighetsvurdering og materialvalg for sjøvannseksponert betong er det helt sentralt å kunne forutsi fremtidig kloridinntrenging. 

Studien er godt balansert mellom teori, analyse og eksperiment. Arbeidet er klart framstilt og informativt og pedagogisk presentert. Resultatene av arbeidet er publisert i tre tidsskriftsartikler, alle med Simon Fjendbo som førsteforfatter. Resultatet vil bistå i utvikling av mer bærekraftie konstruksjoner via forbedrete levetidsmodeller og vil ha stor nytteverdi. Arbeidet er således allerede referert i et state-of-the-art review av RILEM TC 289-DCM “Long-term field exposure of structural concretes in marine environment”. 

FoU prisen er et stipend på NOK 25.000,- som skal nyttes til en faglig reise. 

FoU komiteens begrunnelse for tildeling av prisen kan du lese her.

Del saken