FoU pris til Elisabeth Leite Skare

FoU pris for 2023 ble tildelt Elisabeth Leite Skare for PhD avhandlingen «Prediction of rheological properties of filler modified cement paste from constituent properties, flow measurements and modelling».


(Foto: Arve Brekkhus)

Elisabeth Leite Skare, ansatt i Spenncon Teknikk, forsvarte i februar 2022 sin PhD avhandling ved Institutt for konstruksjonsteknikk på NTNU.  Avhandlingen inkluderer en rekke publikasjoner. Arbeidet er utført i samarbeid med DTU CONSTRUCT på Danmarks Tekniske Universitet og ble finansiert av Forskningsrådet, Norcem, Skanska og Feiring Bruk via KPN-Prosjekt «MIKS».
Her kan du lese styrets begrunnelse for prisen.

Del saken