Gi dine høringskommentarer til NB utgivelse om sliping av betonggulv!

Du inviteres med dette til å gi dine kommentarer til høringsutkastet innen 26. august.

Gjeldende standarder og regelverk har ikke tilfredsstillende krav og beskrivelser for slipte betonggulv. Det er derfor tatt initiativ til å utarbeide forslag til hvordan slipte gulv kan beskrives, utføres og kontrolleres. 

Du inviteres med dette til å gi dine kommentarer til høringsutkastet innen 26. august. Her kan du lese høringsutkastet.

Her finner du skjema for innsending av kommentarer

 

Kommentarer sendes til NB@tekna.no og merkes med «høringskommentarer til sliping av betonggulv». 

Høringsutkastet inneholder en spesifikasjonsdel (kapittel 1) som angir hvordan slipte betonggulv bør beskrives for at gulvene skal kunne utføres og bli som forventet hos en byggherre. De videre kapitlene beskriver hvordan slipte betonggulv skal utføres, alt fra prosjektering til utførelse. 

 

Arbeidsgruppen har bestått av følgende:  
Geir Stenseth, Stenseth & RS Entreprenør AS
Oddbjørn Hansen, Stenseth & RS Entreprenør AS
Magnus Christiansen, Betongforsegling AS
Stefan Skjæret, Betong Øst AS
Paul Stavem, Mapei AS
Leif Lystad, Betotec AS
Bernt Kristiansen , AF Gruppen AS 

 

 

Del saken