Henvisning til NB publikasjoner i ISY beskrivelse!

1 . mars lanserte ISY-Beskrivelse en ny versjon. I denne versjonen er det med henvisning til NB publikasjoner under betongpostene. Dette tror vi vil bidra til at viktig  informasjon i publikasjonene i større grad nyttiggjøres. Klikk videre for kort infovideo.

Takk til Norconsult, FABEKO og NOIS for bra samarbeid for å få dette til.

Del saken