Norsk Betongforening har fått nytt styresammensetning for 2021!

Norsk Betongforening har fått ny styreleder og flere nye styremedlemmer.
Klikk videre for komplett samling.

Styremedlemmer i NB 2021:

Andreas Sjaastad, Veidekke (styreleder 2021)

Synnøve A. Myren, Statens vegvesen (vara fra 2020)

Trond Helgedagsrud, Mapei AS (vara fra  2018)

Berit G. Petersen, Unicon AS (nytt styremedlem 2021)

Thomas Bø, BEF (vara 2021)

Erik A. Sundet, Cowi AS (vara 2021)

Tor Arne Martius-Hammer, SINTEF og Maren Iren Kvia, Kruse Smith var ikke på valg.

Trygve Isaksen ble takket for svært god innsats styreleder gjennom en spesiell tid og fikk blomster levert på døra. Marianne Rødby og Magne Lysberg ble også takket for lang tjeneste og gode bidrag som styremedlemmer. Magne Lysberg fortsetter sin frivillige innsats i NB som leder for publikasjonskomiteen.

Bildet under viser en god blanding av gammelt og nytt styre under Digitalt Årsmøte torsdag 15. April 2021

 

Her er Andreas sine tanker om å ta på seg oppgaven som styreleder for NB:

”Jeg takket ja til vervet, fordi jeg ønsker å bidra til det utrolig viktige arbeidet NB gjør. Som jeg pleier å si på kurs og i presentasjoner, jeg elsker betong, så dette vervet blir spennende og gøy! Styret er en god sammensetning av dyktige folk, og NB driftes godt, så vi har gode forutsetninger for å komme enda lengre.” 

 

 

Del saken