HØRING av NB publikasjon nr. 8 – «Armering, prosjektering og utførelse» med høringsfrist mandag 19. november 2018.

For mer informasjon, Høringsutkast og Revisjonsrapport følg linken:

«Armering, prosjektering og utførelse»

Del saken