Høring av NB Publikasjon nr. 9 «Betongoverflater»

Publikasjonen beskriver metodikk for beskrivelse og vurdering av betongoverflater og den inneholder eksempler og referanseprosjekter.

Du oppfordres til å komme med dine kommentarer, suppleringer og endringsforslag i vedlagte revisjonsrapport supplert med eventuelle forklarende vedlegg.
Høringsfristen er 20. januar 2020.

Klikk deg videre her for Høringsutkast og Revisjonsrapporten: Pub.nr. 9 «Betongoverflater»

Del saken