Høringsutkast for NB pub. nr. 21 «Bestandig betong med alkalireaktivt tilslag» er nå klar!

Høring av NB publikasjon nr. 21 er nå tilgjengelig.

Høringsutkast «Bestandig betong med alkalireaktivt tilslag»

Kommentarer og endringsforslag legges inn i standard revisjonsrapport (se link under) og sendes til Norsk Betongforening på følgende mailadresse: Norsk.Betongforening@tekna.no.

Høringsfrist: Onsdag 31. mai 2017.

Del saken