Høringsutkast for NB pub. nr. 21 «Bestandig betong med alkalireaktivt tilslag» er nå klar!

Høring av NB publikasjon nr. 21 er nå tilgjengelig.

Publisert: april 25, 2017

Høringsutkast «Bestandig betong med alkalireaktivt tilslag»

Kommentarer og endringsforslag legges inn i standard revisjonsrapport (se link under) og sendes til Norsk Betongforening på følgende mailadresse: Norsk.Betongforening@tekna.no.

Høringsfrist: Onsdag 31. mai 2017.

Del saken