Ingrid Lande og Bård Pedersen ble tildelt foreningens innsatspris under Norsk Betongdag 19. oktober.

Ingrid Lande ble tildelt prisen blant annet for engasjementet for YBN, arbeidet i lokal medlemsgruppe i Agder og hennes innsats under fib CD2023. Bård Pedersen ble tildelt innsatsprisen for arbeidet med flere publikasjoner samt nasjonalt og internasjonalt komitearbeid.

Her kan du lese styrets begrunnelse for innsatsprisen

Del saken