Innsatsprisen 2022 til Synnøve Myren 

Synnøve Adelheid Myren ble tildelt Norsk Betongforenings innsatspris under Betongdagen 2022. 

(Foto: Arve Brekkhus)

Synnøve er ansatt i Vegdirektoratets seksjon for Myndighet og Regelverk i avdeling Konstruksjonsteknikk. Der har hun blant annet ledet FoU-programmet Varige Konstruksjoner og er nå prosjektleder for vegnormal N500 Vegtunneler.

Det er særlig innen fagområdene tunnel, bro og betong hun har bidratt til nytte for bransjen og for Norsk Betongforening. Hun har siden 2013 vært fast foreleser på sprøytebetongkurset S2. Hun har også vært helt sentral i utarbeidelse av NB7 fra 2011 og primus motor for siste revisjon av NB7 som nå er ute på høring. Synnøve sitter i Norsk Betongforenings styre. Hun er et samvittighetsfullt ja-menneske og gjør alltid en svært grundig jobb i oppgaver hun har tatt på seg. Les hele styrets begrunnelse her.

Del saken