Jan Lindgård hedret med pris for forsking på alkalireaksjoner i betong

Den 17. ICAAR-kongressen om alkalireaksjoner i betong ble avholdt i Ottawa, Canada, 20. – 25. mai og konferansen hadde flere norske bidrag.

Den 17. ICAAR kongressen om alkalireaksjoner i betong ble avholdt i Ottawa, Canada, 20. – 25. mai. Konferansen hadde flere norske bidrag og tidligere omtalt på www.bygg.no  (Ble hedret på internasjonal betongkongress • Byggeindustrien).

 

I forbindelse med konferansen ble det innstiftet en ny pris, med tre kategorier, i navnet til en verdifull bidragsyter til forskning på området og som gikk bort for halvannet år siden. Jan Lindgård ble den første som mottok «Michal Thomas Award» i kategorien «Meso-studier» «in recognition of his valued contribution to advancing the state of knowledge in the field of Alkali Aggregate Reaction”.

     

“Meso-studier” innebærer i den konkrete sammenhengen at Jan, sammen med gode kolleger ved Sintef, NTNU, næringen og ikke minst et internasjonalt nettverk, har jobbet for å forbedre testing i laboratoriet i form av funksjonsprøvning, koblet mot mekanismer og i relasjon til observasjoner i felt. Han har publisert en rekke vitenskapelige artikler på temaet. Arbeidet har styrket grunnlaget for hvordan vi dokumenterer betong i Norge. Via arbeid i RILEM, som han har hatt støtte til fra bl.a. Betongforeningen, har man kommet så langt at vi nå er i inngrep med CEN for å vri alkali-regelverk i Europa tilpasset kommende byggevareforordning. Dette er ett av flere grep dersom betong-standarden (EN 206) blir «harmonisert», og «forsvarer» den norske tilnærmelsen ved å redusere risikoen for rigide spesifikasjoner med negative konsekvenser for næringen.

 

 

 

 

 

 

Del saken