Månedens BETONG PROFIL!

I Norsk Betongforening sin serie månedens betongprofil trekker vi frem personer hvis karriere eller personlige engasjement kan være til inspirasjon for andre.  Vi ønsker å vise hvor spennende de ulike jobbhverdagene i vår bransje kan være.
Månedens betongprofil er meget aktiv og engasjert og brenner for sin jobb med kompliserte brukonstruksjoner og hun har akkurat akkurat blitt utnevnt til ”Ridder av Italias Stjerneorden” for sitt internasjonale arbeide.
Månedens betongprofil er: Arianna Minoretti

Velkommen til månedens betongprofil og la oss bli bedre kjent med Arianna Minoretti!

Månedens Betongprofil er fabelaktige Arianna Minoretti som er en av keynote speakers på fib 2022 kongressen i Oslo neste år og som akkurat har blitt utnevnt til  ”Ridder av Italias Stjerneorden” for sitt internasjonale arbeide. Hun er meget aktiv og engasjert og brenner for sin jobb med kompliserte brukonstruksjoner i Statens vegvesen og E39. På fritiden skriver hun om livet i nord til sine Italienske venner og følgere og er på den måten med å bygge broer mellom ulike kulturer. Hun er en ekte brobygger på alle vis.

 

Du kan fortelle oss hvilken stilling du har og hva du jobber med på en vanlig arbeidsdag.

Jeg er sjefingeniør i Statens Vegvesen, jobber i teknologi- og utviklingsavdelingen. Jeg driver med ny teknologi, spesielt knyttet til betong, som kan gjøre transportkonstruksjoner våre mer klima- og miljøvennlige, mer bærekraftige og trygge, og selvsagt mer konkurransedyktige.

 

Hva er din bakgrunn og hvordan havnet du hos Statens vegvesen i Trondheim?

Jeg er sivilingeniør i strukturer, graduert i Politecnico di Milano i 2004. Jeg har jobbet som strukturel-designer og direktør for konstruksjonsarbeider fra 2004 til 2014 i Italia og delvis også i Spania, deretter flyttet jeg til Trondheim fordi mannen min (også ingeniør og arkitekt) har startet i en stilling ved NTNU. SVV søkte etter en person med erfaring innen prosjektering av betongkonstruksjoner, som også kunne involveres i studiene for bruene langs E39 som siden 2013 hadde gått inn som et prioritert prosjekt i nasjonal transportplan.

 

Hva liker du med jobben din og hva driver deg?

Jeg liker å jobbe for et felles formål, innenfor et prosjekt eller en nasjonal visjon, for eksempel om miljø eller sikkerhet. Jeg liker å ha muligheten til å følge ulike prosjekter og å være involvert i ulike forskningsprosjekter. Jeg er veldig nysgjerrig og arbeidet mitt lar meg øke kunnskapen min og dermed bringe nye kunnskap og nye muligheter til prosjektene der jeg jobber.

 

Hva får deg til å føle deg veldig glad på jobb?

Ideen om å gjøre noe som kan hjelpe alle; For å få et bedre transportsystem, slik at unge ikke trenger å reise bort for å studere eller for å ha tilgang til muligheter. For å oppnå  en mer klima og miljøvennlig transport som har mindre negativ påvirkning for fremtidige generasjoner. Eller oppnå et tryggere veisystem som kan beskytte befolkningen og gi nye muligheter for fremtiden til alle. Idealer er grunnlaget for vårt arbeid og er drivkraften hver dag for å gjøre vårt beste.

 

Hva er det morsomste du har vært med på jobben?

Det første året jeg jobbet for SVV tok de meg med på en redningsøvelse til sjøs (med Redningsselskapets Sjøredningskorps Trondheim, hvis jeg husker riktig). Jeg vet ikke om «morsom» er den riktig ord.. men, med tanke på forholdene i Trondheimsfjorden i mars, det var absolutt noe å huske..

 

Hva fyller du fritiden med når du ikke jobber?

Jeg leser. Og skriver. Jeg har en liten nettside på wordpress hvor jeg publiserer om mine ‘brev fra nord’ (lettere dal nord) hver måned, på italiensk (i det siste også på engelsk). Jeg tror at å snakke om noen saker, som samfunnssans eller respekt for kvinner, er en måte å gjøre det klart at vi kan og må gjøre det bedre. Og Norge har mye å lære bort i dette til Italia. Men jeg forteller også om kulturelle forskjeller på ting som mat eller friluftsliv… gjerne med litt ironi. Jeg har stor tro på at utveksling mellom to kulturer alltid kan være en fordel: vi kan prøve å ta det beste fra hver.

 

Du er en travel person og har verv i fib, IABSE og  Norsk Betongforening. Hva motiverer deg til å bidra på denne måten?

Kommunikasjonens rolle i det teknisk-vitenskapelige miljøet er viktig til å forbedre muligheter og fremgang. Utveksling av informasjon bringer oss raskere nærmere nye teknologier, fordi fremgangen til én er et resultat for alle.

 

Gratulerer med det faktum at du nettopp har blitt utnevnt til ridder av den italienske stjerneordenen, en virkelig imponerende tittel. Vil du fortelle om prisen og bakgrunnen for utnevnelsen?

Prisen ble født etter andre verdenskrig og ble gitt til italienere som bidro til gjenoppbyggingen av Italia. I dag gis det til italienere i utlandet som har gitt prestisje til landet sitt for spesielle meritter. Mitt arbeid for SVV har gitt meg mulighet til å rette oppmerksomheten mot studiene som SVV, i samarbeid med konsulenter, forskningssentre og universiteter, har gjennomført og gjennomfører på E39. Spesielt gjelder dette arbeidene med rørbru. I 2020 ble de første internasjonale retningslinjene for denne type konstruksjon publisert i fib. Det var et arbeid som har gjort at vi har bevart kompetansen som Norge har bygget opp under arbeidet med denne konstruksjonen, uansett om den snart blir realitet i Norge eller ikke. Norge er nå internasjonalt anerkjent for det, og dette arbeid har ført til at vi har samarbeidet om denne problemstillingen med kolleger over hele verden.

Å motta prisen er en stor ære og hjelper meg å huske hvor viktig vår rolle er, som ambassadører for landet vårt, så vel som for SVV, i mitt tilfelle, for at vi skal bære med oss ​​bildet av det vi representerer. Det er et stort ansvar, som vi aldri må glemme og som må presse oss, hver dag, til å yte vårt beste, med profesjonalitet og etikk.

Del saken