Månedens betongprofil

Denne månedens betongprofil er en sosial og meget hyggelig mineralog som brenner for sementkjemi og betongteknologi. Han elsker å være i felt og jobbe med fullskala forsøk og hans fokus er å utvikle bindemidler for å oppnå redusert CO2 fotavtrykk.  I august vant han Nordic Concrete Research sin pris for beste vitenskapelige artikkel de siste 5 årene. Bli kjent med Tobias Danner. 

Kan du fortelle hvilken stilling du har og litt konkret om hva du jobber med på en vanlig arbeidsdag?  

Jeg jobber som forsker innen sementkjemi og betongteknologi i SINTEF i Trondheim. Mitt hovedfokus er på utvikling av bindemidler spesielt med tanke på redusert CO2 fotavtrykk. Dette innebærer mange undersøkelser av alternative naturlige råmaterialer og industrielle biprodukter til delvis erstatning av Portlandsement, men også produksjon av alternative typer bindemidler. I tillegg jobber jeg mye med problemstillinger knyttet til bestandighet av betong, for eksempel kloridinntrengning og armeringskorrosjon eller alkali-silika-reaksjoner. Vi jobber i store flerårige forskningsprosjekter samtidig som vi utfører mindre oppdrag for våre kunder. Mye av tiden min går til arbeid i laboratoriet, for eksempel til karakterisering av materialer med en rekke spennende instrumenter som for eksempel røntgendiffraksjon, røntgenfluorescens eller termisk analyse. Ved siden av forsøk i lab under kontrollerte betingelser har vi også prøver ved forskjellige feltstasjoner utsatt i ulike miljø for langtidsoppfølging og det er en velkommen avveksling å innimellom komme seg ut i felt. En god del av hverdagen går selvfølgelig også til rapportering. Som forsker er formidling av resultater i forskningsartikler også svært viktig. Det er en bonus å ha muligheten til å reise til konferanser iblant og presentere arbeidet sitt der.  

Foto: SINTEF/Anne-Line Bakken 

Hva er din bakgrunn og hvordan havnet du i betongbransjen? 

Jeg er utdannet mineralog fra Friedrich Alexander Universitet Erlangen-Nürnberg i Tyskland. Studiet var en blanding av materialteknologiske og geovitenskapelige fag. To professorer ved Institutt for anvendt mineralogi var spesialisert i sementmineralogi og jeg fikk tidlig interesse for å gå i samme retning. I 2010 fikk jeg muligheten til å ta en PhD ved Institutt for Materialteknologi hos NTNU med Harald Justnes som veileder. Temaet var pozzolansk reaktivitet av kalsinert leire. I denne tiden hadde jeg mye kontakt og godt samarbeid med betongmiljøet hos SINTEF og NTNU, og jeg trivdes så godt at jeg hadde lyst til å bli her. Det ble en postdoktorstilling hos NTNU (Institutt for Konstruksjonsteknikk), så et engasjement i Vegdirektoratet, deretter tilbake til en forskerstilling hos NTNU og så videre til SINTEF. I SINTEF har jeg nå vært i 4 år. Gjennom årene har jeg fått et godt nettverk og vært med på mange spennende prosjekter med betongbransjen. 

Hva liker du ved jobben din og hva er det som driver deg? 

Sement- og betongfaget er spennende og veldig komplekst. Det involverer bl.a. uorganisk kjemi, organisk kjemi, geologi, betongteknologi, konstruksjonsteknikk, elektrokjemi og prosessteknologi. Det er gøy å jobbe mot et felles mål (f.eks. mer effektiv og bærekraftig ressursbruk) sammen med folk fra disse ulike fagretningene, og fantastisk å se hva vi kan få til i samarbeid. Jeg lærer noe nytt hver dag, samtidig som jeg får bidratt med min bakgrunn fra mineralogi. Jeg liker de varierte utfordringene og at det vi jobber med er nyttig for industrien. Jeg er veldig heldig som jobber sammen med en flott gjeng av forskere, ingeniører og teknikere. Det er et profesjonelt arbeidsmiljø samtidig som vi har det veldig artig i lag. 

Selfie foran et røntgendiffraktometer 

Har du noen personlige egenskaper som kommer spesielt godt med i denne jobben? 

Jeg er nysgjerrig, allsidig interessert og motivert for å lære mer om de mange sidene av betongfaget. Det kommer også godt med å være tålmodig. God forskning skjer ikke på en dag og det er mange første forsøk som ikke gir resultatet man har forventet.  

Hva er det meste spennende/morsomste du har vært med på i jobbsammenheng? 

Det er vanskelig å nevne én ting eller ett prosjekt her. Som «labrotte» er det alltid litt ekstra spesielt å komme seg ut i felt eller se det man har jobbet med på laben i storskalaforsøk eller i pilotprosjekter. I PhD’en min har jeg brent mange leireprøver i en liten labovn. Da var det veldig spennende å være med på fullskala kalsinering av samme materiale i stor roterovn hos en LECA-fabrikk. Det var også veldig spesielt å henge midt på natta i en brulift under en bru i Stavanger og se på riss i betongen. Det er også alltid gøy når Harald sine ville ideer fungerer i praksis på laben. Noe av det morsomste jeg var med på var underholdningsgjesten på betongrehabiliteringsdagen i fjor. Spesielt sangen han lagde om Betong tong tong tong tong.  

Hva fyller du fritiden din med når du ikke holder på med betong? 

Jeg trives godt i naturen. Om det er skog, fjell eller sjø spiller ingen rolle. Det er alltid noe nytt å oppdage der også, f.eks. nye steder, planter, bær, sopp dyr og ikke minst stein (som alltid er spennende for en mineralog). Ellers er jeg er veldig interessert i fotball og andre ballidretter, men trives også godt på sofaen med en god film.  

Del saken