Månedens Betongprofil/Ny i styret

I Norsk Betongforening sin serie månedens betongprofil trekker vi frem personer hvis karriere eller personlige engasjement kan være til inspirasjon for andre.  Vi ønsker å vise hvor spennende de ulike jobbhverdagene i vår bransje kan være. I denne utgaven av Månedens Betongprofil benytter vi samtidig anledningen til å presentere et helt nytt styremedlem i Norsk Betongforening. Bli kjent med Bård Arntsen som er opptatt av hvor viktig betong er for å sikre et velfungerende samfunn og som er fasinert av hvor komplekst og interessant materialet er.

Velkommen til månedens betongprofil og la oss bli bedre kjent med Bård Arntsen!

 

Kan du fortelle hvilken stilling du har og litt konkret om hva du jobber med på en vanlig (eller uvanlig) arbeidsdag.

Jeg jobber som forskningssjef i SINTEF Narvik. Som forskningssjef har jeg svært varierte arbeidsdager. Hoveddelen av tiden min bruker jeg til å initiere og lede forsknings og utviklingsprosjekt sammen med ulike partnere fra næringslivet, offentlig forvaltning eller andre forskningsmiljø, nasjonalt og internasjonalt. Selv om det er mindre av det nå enn tidligere, har jeg heldigvis også fortsatt noe tid til å delta aktiv i både felt- og laboratoriearbeid i prosjekter.  

 

Hvordan havnet du i betongbransjen/hvorfor hadde du lyst til å jobbe med betong?

Det var nok relativt tilfeldig at det ble betong. Etter endt utdanning startet jeg å jobbe som forsker ved det som da het Norut Teknologi. Snart 27 år senere er jeg fortsatt ansatt samme plass, selv om vi har byttet eiere og vi i dag heter SINTEF Narvik. Jeg startet å jobbe med ismekanikk, men ble relativt raskt involvert i prosjekter som omhandlet bestandighet av betong og betongkonstruksjoner. Det åpnet nok øynene mine for hvor viktig betong er for å sikre et velfungerende samfunn, og samtidig ble det åpenbart at materialet er mer komplekst og interessant enn det de fleste er klar over.  

 

 

Hva liker du ved jobben din og hva er det som driver deg?  

Det jeg liker best med jobben min er muligheten til å jobbe med innovasjon og utvikling, og blandingen av teoretisk og praktisk arbeid. Mye av forskningen vi driver er såkalt anvendt forskning, dvs at vi skal bidra til å ta frem kunnskap som kan anvendes til å forbedre et produkt eller en prosess. Det betyr at vi bidrar til å løse utfordringer som er viktig for samfunnet og våre oppdragsgivere. Jeg drives i stor grad av en iboende søken etter kunnskap. Jeg har nok et relativt stort behov og ønske om å forstå ting jeg lurer på selv, og aksepterer derfor vanskelig lettvinte løsninger og svar. I jobben min får jeg anledning til å etterprøve egne og andres ideer på en systematisk måte, og dermed stadig lære nye ting. 

 

Hva er det som får deg til å føle seg virkelig lykkelig/fornøyd på jobben?  

Det må være når vi gjennom systematisk jobbing i laboratorium, eller i felt kan påvise og dokumentere at målrettet forskning lønner seg. Det kan i utgangspunktet være så mangt, men et nylig eksempel er når vi testet protyper av betongelementer med pre-installerte vannbåren oppvarming med svært gode resultater. Resultatene viser at løsningen er kostnadseffektiv og svært energieffektive og miljøvennlige. Eller f eks når resultatene fra laboratorieforsøk på nedskalerte modeller av betongdammer stemmer med vår hypotese, og vi får mulighet til å verifisere nye beregningsmodeller som kan redusere behovet unødvendige fysiske forsterkninger. Resultatene bidrar til å redusere kostnader for dameiere, og er også svært miljøvennlig fordi det forhindrer unødvendig materialbruk og fjerner produksjonstap av fornybar energi. 

 

Har du noen personlige egenskaper som kommer spesielt godt med i denne bransjen?

Jeg håper jo at jeg er en oppfattes som en omgjengelig fyr med en viss faglig oversikt som også innbyr til dialog og samarbeid. Som representant for et forskningsinstitutt er det viktig for meg å bidra til å bygge ned avstanden mellom en akademia og de som jobber mer praktisk. De beste løsningene ligger ofte i skjæringspunktene mellom ulike fag- og kunnskapsområder, og det er ikke minst viktig at vi jobber nært på de som utfører arbeidet i praksis.  

 

Hva er det morsomste du har vært med på i jobbsammenheng?

Det er ikke helt lett å svare på da det er mange fine og morsomme opplevelser. Mest latter har det nok blitt sammen med nære kollegaer, men jobben har gitt meg mange fine reiser og ikke minst møter med flotte og kunnskapsrike folk både i inn- og utland 

 

 

Hva fyller du fritiden din med når du ikke holder på med betong?

Jeg er nok langt over middels fotballinteressert, og har gjennom årene brukt mye tid som trener i barne- og ungdomsfotballen. Jeg er generelt glad i sport og friluftsliv og forsøker å være aktiv gjennom regelmessig aktivitet og trening i form av jogging, langrenn og skikjøring/randoné. Mye av dette kan jeg heldigvis gjøre sammen med familie og venner hjemme og eller på hytta.  

 

 

Du ble akkurat valgt inn i styret i Norsk Betongforening. Hvorfor tror du det er viktig å engasjere seg i sånn type frivillig faglig arbeid? Hvilke saker i Norsk Betongforening brenner du for og hva vil være dine fanesaker i styret? 

Først og fremst så har det alltid fascinert at det legges ned så mye frivillig arbeid i foreningen. Jeg tror de fleste finner at man gjennom å engasjere seg i frivillig faglig arbeid vil utvikle egen kompetanse og ikke minst få tilgang på et faglig nettverk som man kan dra nytte av. Samtidig gir det mulighet til å jobbe for å fremme saker som man selv mener er viktige.  

Jeg er opptatt av å få frem at betongbransjen er en viktig bransje som bidrar til mange arbeidsplasser i hele landet. Bransjen har til tross for dette utfordringer. Det er naturlig å peke på bærekraft og miljø som den viktigste utfordringen, og vi kan med stolthet vise frem resultater som med tydelighet viser at vår bransje allerede bidrar til reduserte utslipp og økt bærekraft gjennom stadig utvikling. 

Jeg er som dere kanskje skjønner opptatt av FoU, og dette vil naturlig nok være mitt hovedfokus. Jeg tror at det er mulig å skape enda større verdi av betongforeningens aktiviteter dersom vi blir enda bedre på å utnytte den store frivillige aktiviteten til å skape enda mere innovasjon. Bidragene kan f eks være formidling av viktige resultat gjennom våre publikasjoner, konferanser og kurs. Jeg mener imidlertid at vi bør tenke at store deler av foreningens aktivitet vil kunne anvendes til å skape merverdi for FoU-prosjekter, og jeg tror at vi gjennom strategisk samarbeid kan bidra til å utløse mer FoU-finansiering til bransjen.  

Foto: Christian Petrich 

 

Del saken