Månedens betongprofil

Månedens betongprofil jobber med dimensjonering av skallkonstruksjoner i betong i arbeidstiden og sandkasse- eller duplobaserte konstruksjoner på fritiden. Han er en av keynote speakers under fib International Congress 2022 i Oslo denne måneden  og utmerker seg med å både være kunnskapsrik og å klare å formidle kunnskapen videre. Bli kjent med Morten Engen.

 

Kan du fortelle hvilken stilling du har og litt konkret om hva du jobber med på en vanlig arbeidsdag?

Jeg jobber som rådgiver i Multiconsult, i en gruppe som jobber med dimensjonering av skallkonstruksjoner i betong. De siste årene har jeg vært involvert i ulike havvindprosjekter. Jeg har også brukt mye av tiden min på programmering for å forbedre arbeidsprosessene våre. Vi forsøker å effektivisere de kjedelige oppgavene slik at vi kan bruke mer tid på det som virkelig generer verdi i prosjektene til kundene våre. I tillegg har jeg en deltidsstilling som førsteamanuensis II på NTNU. Her underviser jeg hver høst, veileder prosjekt- og masteroppgaver, og har bidratt i ulike standardiseringsarbeid.

 

Hvordan havnet du i betongbransjen/hvorfor hadde du lyst til å jobbe med betong?

Jeg gikk Bygg- og Miljøteknikk på NTNU. Her likte jeg statikk- og betongfagene spesielt godt. Etter fjerdeklasse hadde jeg sommerjobb i Multiconsult, hvor jeg fikk prøve ut dimensjonering av marine betongkonstruksjoner i praksis. Etter sommerjobben fikk jeg med meg jobbtilbud og tilbud om å skrive masteroppgave om betong med veiledning fra Multiconsult. Jeg takket ja til begge deler.

 

Hva liker du ved jobben din og hva er det som driver deg?

Det jeg liker aller best med jobben min er å generere verdi for kundene våre. Det er ekstra motiverende hvis vi i tillegg har utviklet oss gjennom arbeidet og kan ta med oss noe nytt inn i neste prosjekt.

 

Har du noen personlige egenskaper som kommer spesielt godt med i denne jobben?

Jeg er tålmodig og nysgjerrig på ny kunnskap og teknologi. Det hjelper meg når jeg skal finne løsninger på nye problemstillinger, og er nyttig når jeg jobber med programmering.

 

Hva er det morsomste du har vært med på i jobbsammenheng?

Den første jobben jeg gjorde i Multiconsult var å dimensjonere innfestingen av zip-linen i Holmenkollen 😊

 

Hva fyller du fritiden din med når du ikke holder på med betong?

Med to små barn, og med kone i betongbransjen, blir det en del lavterskel ikke søknadspliktig bygge- og anleggsvirksomhet i sandkasse, og innendørs med klosser og duplo. Min familie er også fornøyd med at jeg er glad i matlaging og baking. Ellers er jeg opptatt av musikk og er alltid klar for en konsert

Del saken