Miljøbrosjyren «Visste du dette om betong og miljø?»

Sommeren 2016 ferdigstilte Miljøkomiteen en kortfattet miljøbrosjyre.

«Visste du dette om betong og miljø?»
Et utvalg emner er belyst på en lettfattelig måte, som forhåpentligvis både opplyser og engasjerer så vel byggherrer som rådgivende ingeniører.

Del saken