Nå er det stort fokus på nettbaserte kurs!

For å opprettholde tilbud om kurs nå som det har vært, og antakelig fortsatt vil være vanskelig å møtes fysisk, har Norsk Betongforening jobbet på flere fronter med omlegging til digitale kurs. I første omgang har vi hatt fokus på kompetansekursene, men vil i tiden fremover også vurdere hvilke andre kurs som kan arrangeres digitalt.

Samarbeidet om U3 E-læring som ble ferdigstilt, med nærmest perfekt timing,  i februar i år har vært svært vellykket. Kursmodulene fra U3  har også gitt et godt grunnlag for å utvikle digitalt kurs for A1 og A2 som NB gjør i samarbeid med Betongelementforeningen. Første heldigitale A1 kurs ble gjennomført første uken i mai og heldigitalt A2 kurs gjennomføres uke 22.

Kompetansekurs for betongbilsjåfører A0 og sikkerhetskurs for  pumpeoperatører og båndbilsjåfører, A0S, legges også om til nettbaserte kurs. Første digitale A0 kurs arrangeres allerede uke 23. For alle kursene brukes det en kombinasjon av ferdiginnspilt materiale som kursdeltaker går gjennom på egenhånd og i eget tempo og deretter er det en obligatorisk kurssamling via Teams. I tillegg til den nettbaserte undervisningen har kursdeltakere i A1 og A2 også obligatorisk laboratorieøvelser som gjennomføres og attesteres etter egne regler i deltakerens egen bedrift.

Vi tror at digitale kurs blir viktig også i fremtiden og at man i mye større grad vil bruke en kombinasjon av digitale moduler og fysiske samlinger, men enkelte kurs vil nok fremdeles egne seg best som tradisjonelle klasseromsbaserte samlinger. Følg med på arrangementkarusellen for aktuelle kurs!

Her finner du alle aktuelle kurs og konferanser pr. dags dato.

Del saken