Nå er ny utgave av NB 15 «Betonggulv – gulv på grunn og påstøp» klar!

NB 15 «Betonggulv – gulv på grunn og påstøp»

Norsk Betongforening publikasjon nr. 15 «Betonggulv – gulv på grunn og påstøp» ble publisert første gang i 1998. Publikasjonen gjennomgikk deretter en revisjon over flere år som ble publisert i september 2017, og med rettelser/presiseringer i oktober 2017 og i 2018. Nå er publikasjonen revidert på nytt og klar i nettbutikken. Husk at personlige medlemmer kan laste ned publikasjoner og at bedriftsmedlemmer får tilgang til digital versjon som kan deles med ansatte.  

I denne nye utgaven av publikasjonen er følgende viktigste endringer gjennomført: 

  • Tilpasning til endringene i NB38 «Fiberarmert betong i bærende konstruksjoner» (2024) for fiberarmert betonggulv, det gjelder først og fremst kapitlene 3.1.5.2 og 4.3. I tillegg er kapitlene 4.1 og 4.2 i dimensjoneringskapittelet endret en del 
  • Presiseringer for fiberbetong når det gjelder anbefalt konsistens og utførelse 
  • Rettelse i Tabell 3-4 for E-modul i XPS kvalitet 250 fra 8,0 til 10,0 
  • Rettelse i Figur 4-1 i Mmax/P uttrykket der a er erstattet med 2a 
  • Dokumentasjon av totalt svinn for Schwenk Miljøsement, Schwenk Lavvarmesement, Aalborg Rapid og Aalborg Rapid FA er gjennomført og sementene har fått pre-aksepterte løsninger i Tabell 2-2 og Tabell 3-8 
  • Skjerpelse av anbefalinger til herdetiltak til at det alltid bør brukes herdemembran uavhengig av betongens masseforhold og fordampingsforhold 
  • Mer presise anbefalinger på maksimale fugeavstander 
  • Presisering at gulv med store punktlaster (30-40 kN) som skal ha belegg bør være minst 200 mm tykke 
  • For slipte betonggulv henviser publikasjonen til kommende NB publikasjon på slipte betonggulv  

 

Revisjonen er utført av: 

Tom I. Fredvik, Heidelberg Materials Sement Norge AS (tidligere Norcem AS), leder
Hans Stemland, SINTEF
Bernt Kristiansen, AF Gruppen Norge AS
Arne Vatnar, Skanska Norge AS
Bjørn Uppstad, Procon Rådgivende Ingeniører AS
Alf Egil Mathisen, Veidekke Entreprenør AS
Stefan Skjæret, Betong Øst AS
Mari Bøhnsdalen Eide, Sandnes & Jærbetong AS
Espen Kurås, Betongfokus 

 

 

 

 

Del saken