NB 21:2017 «Bestandig betong med alkalireaktivt tilslag» er nå revidert.

Publikasjon NB 21: desember 2017 «Bestandig betong med alkalireaktivt tilslag» trer i kraft umiddelbart og er tilgjengelig i nettbutikken.

Følgende er endret i den reviderte utgaven:

  • Den generelle grenseverdien for alkaliinnhold er redusert fra 3,0 til 2,5 kg/m3.

Publikasjon NB 21: desember 2017 «Bestandig betong med alkalireaktivt tilslag» trer i kraft umiddelbart og er tilgjengelig i nettbutikken.

Følgende er endret i den reviderte utgaven:

  • Den generelle grenseverdien for alkaliinnhold er redusert fra 3,0 til 2,5 kg/m3.
  • «Tillegget» er innarbeidet i hoveddokumentet
  • Presisering mht. tilslag av utenlandsk opprinnelse og betong inneholdende slike tilslag.
  • Reglene for produksjon av betong med lett tilslag er skjerpet ved at slikt tilslag nå skal betraktes som alkalireaktivt.
  • Det er foretatt en justering av spesifikasjonen med hensyn til hvilke bindemidler som tillates funksjonsprøvd i kun ett år (Tabell 5.1).
  • En del redaksjonelle endringer.

– Tidligere utgave (NB 21: 2004) er gyldig ut 2018.

Til nettbutikk: «NB 21 Bestandig betong med alkalireaktivt tilslag»

Del saken