NB lyser ut fondsmidler, totalt kr 300.000,- for 2017 – Søk nå!

Fondskomiteen inviterer bransjen til å søke om midler til prosjekter som har til formål å øke betongens økonomiske, tekniske, bærekraftig, miljømessige og estetiske kvaliteter. Det fokuseres på utviklingsområder og prosjekter der det er tro på at resultatet direkte vil kunne prøves ut i markedet.

Fondskomiteen inviterer bransjen til å søke om midler til prosjekter som har til formål å øke betongens økonomiske, tekniske, bærekraftig, miljømessige og estetiske kvaliteter. Det fokuseres på utviklingsområder og prosjekter der det er tro på at resultatet direkte vil kunne prøves ut i markedet. Fondsutlysning

Del saken