NB37 Lavkarbonbetong er nå revidert!

Norsk Betongforenings publikasjon nr. 37 Lavkarbonbetong (NB37) ble publisert første gang i 2015 og har nå blitt revidert fpr tredje gang.

 

Publikasjonen har hatt stort gjennomslag som referansedokument i prosjekter med miljøambisjoner og krav til klimagassutslipp og gjennom dette vært et svært viktig verktøy for å redusere karbonutslipp fra betong.  

Siden 2015 har byggebransjens ambisjonsnivå, kunnskapsnivået, markedssituasjonen og dokumentasjonsverktøy vært i sterk utvikling. Publikasjonen ble derfor revidert første gang i 2019, deretter i 2020, og nå sist i 2024.  

 I denne revisjonen, februar 2024, er bransjereferansen oppdatert, slik at den reflekterer den positive utviklingen med hensyn til klimagassutslipp i norsk sement- og betongindustri. Grenseverdier for karbonutslipp som ble ansett som ambisiøse da NB37 ble utgitt første gang er nå å regne som normal tilgjengelig betong og i denne revisjonen er derfor bransjereferansen endret tilsvarende. Klassegrensene for Lavkarbon B er tilpasset den nye bransjereferansen. Det er også innført klassegrenser for Lavkarbon Pluss og Lavkarbon Ekstrem også for de laveste fasthetsklassene. Ellers har enkelte av klassegrensene fått mindre justeringer.  

Det er videre gjort noen redaksjonelle endringer, bl.a. ved å flytte definisjonen og kravene til lavkarbon sprøytebetong fram til spesifikasjonsdelen av publikasjonen.  

Norsk Betongforenings publikasjon nr. 37 må forventes å bli revidert på nytt så snart det foreligger behov for dette.  Det er derfor viktig å bruke siste tilgjengelige versjon av denne publikasjonen ved spesifikasjon av lavkarbonbetong. 

 Du finner revidert NB37 her. 

Husk at personlige medlemmer laster ned publikasjoner gratis og at bedriftsmedlemmer får tilgang til å dele publikasjoner med sine ansatte. Les mer om medlemskap her.  

Del saken