Ny utgave av NB. 38 Fiberarmert betong i bærende konstruksjoner

NB. 38 ble første gang utgitt i 2020 for å dekke behovet for retningslinjer og standardiserte beregningsmetoder for fiberarmert betong.

I tidligere utgaver av NB38 har de foreslåtte metodene vært basert på fib Model Code 2010 og forslag til ny Eurokode 2. Den nye Eurokoden er nå vedtatt av CEN, og vil i løpet av noen år bli publisert av Standard Norge. Fordi den nye Eurokoden har et eget og nytt Annex L: Stålfiberarmert betong, har NB38-komiteen valgt å koordinere denne utgaven med det nye Annexet. Det forutsettes allikevel ikke at den nye Eurokoden skal benyttes sammen med denne publikasjonen.  

Publikasjonen omhandler fiberarmerte betong uavhengig av material brukt i fiberen. Alle fiber typer må dog tilfredsstille de krav som er satt for relevant bruk og ha det tilfredsstillende dokumentert. 

Den reviderte utgaven er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av:

Åse Lyslo Døssland, Multiconsult ASA (leder)
Terje Kanstad, NTNU
Alf Egil Mathisen, Veidekke ASA
Nils Leirud, Mapei AS
Sindre Sandbakk, Dr. Techn Olav Olsen AS
Øyvind Bjøntegaard, Statens vegvesen
Bernt Kristiansen, AF-Gruppen
Per Cato Standal, Reforcetech
Guomin Ji, NTNU
Hans Stemland, Sintef
Håvard Johansen, Statens vegvesen

 

Du finner publikasjonen i nettbutikken. Husk at personlige medlemmer laster ned publikasjoner gratis. Du kan bli medem her. Bedriftsmedlemmer får tilgang til mappe med publikajsoner som kan deles med alle ansatte. Mappen er nå oppdatert med revidert NB 38. Husk å oppdatere i egen mappestruktur dersom du har ansvar for bedriftsmedlemskap og har lastet ned publikasjonenene.   

 

Del saken