Ny utgave av NB 7: «Sprøytebetong til bergsikring»

Publikasjonen har vært gjennom generelle justeringer og oppdateringer på bakgrunn av erfaringer og utvikling siden den tidligere utgaven fra 2011.

 

Publikasjonen bygger på de felles europeiske standardene, og er en meget nyttig veileder og et tilbud til de som ønsker en samlet framstilling av kravene som gjelder til våtsprøytebetong benyttet til bergsikring.

Kapittel 1 Spesifikasjon og kapittel 2 Prøvingsmetoder henger nært sammen og er relevant som beskrivelse i kontraktssammenheng. Kapittel 3 Veiledning til dimensjonering av sprøytebetong til bergsikring og kapittel 4 Veiledning til spesifikasjon av sprøytebetong er veiledningskapitler.

Arbeidsgruppen som har utarbeidet revidert utgave av NB 7 er:

Brede Nermoen, Bane NOR
Christine Hauck, Veidekke Entreprenør
Jan Erik Hetlebakke, Entreprenørservice
Karl Gunnar Holter, Norges Geotekniske Institutt
Ove Uglestad, Nordic Concrete Group
Synnøve A. Myren. Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Thomas Beck, Mapei
Tom Fredvik, Norcem
Truls Krossøy, Ølen Betong
Øyvind Bjøntegaard, leder, Statens vegvesen, Vegdirektoratet

 

Publikasjonen er tilgjengelig for nedlastning i nettbutikken.

Del saken