Nye æresmedlemmer i Norsk Betongforening

Under Norsk Betongdag ble æresmedlemskap i foreningen tildelt Tor Arne Martius- Hammer og Terje Kanstad.
Begge har vært sentrale og aktive i foreningen og bransjen i mer enn 30 år, og er fortsatt svært engasjerte bidragsytere.

Tor Arne Martius-Hammer og Terje Kanstad  (Foto: Arve Brekkhus)

Dr. Ing. Tor Arne er utdannet sivilingeniør ved NTH i Trondheim i 1981 og tok doktorgrad ved NTNU i 2007. Han har vært ansatt i SINTEF i ulike roller siden 1985. Tor Arne har vært styremedlem og nestleder i styret og har i en årrekke vært leder for internasjonal komité. Han har et stort internasjonalt engasjement, særlig innen fib, og er sentral i en lang rekke komiteer. Han har vært leder for Organizing Committee for flere internasjonale konferanser, nå sist fib Oslo i juni 2022. Her kan du lese styrets begrunnelse for æresmedlemskapet. 

Dr. Ing. Terje er og utdannet sivilingeniør ved NTH i Trondheim i 1981 og tok sin doktorgrad samme sted i 1990. Fra 1985 har han vært ansatt ved NTH/NTNU som stipendiat, førsteamanuensis og fra år 2000, professor ved Institutt for konstruksjonsteknikk. Terje har vært sentral i et anselig antall viktige forskningsprosjekter innen konstruksjonsteknikk. Han har også et stort internasjonalt engasjement og er med i en rekke komiteer knyttet til fib, Rilem og CEN. Blant annet Modelcode og Eurocode 2 der han er sentral i «Editorial panel» og i flere underkomiteer. Han har vært både medlem og leder for Scientific Comitttee for flere internasjonale konferanser. I forbindelse med fib Oslo 2022 gjennomgikk og fordelte han over 500 abstracts og papers, samt utarbeidet programmet med over 300 foredrag og 5 delsesjoner. Her kan du lese styrets begrunnelse for æresmedlemskapet

Del saken