Nyhet: NB-rapport nr. 5 «Beskrivelse av lavvarmebetong»

Norsk Betongforening har publisert en veileder for til bruk for rådgivere som utarbeider beskrivelser av konstruksjoner utsatt for høye herdetemperaturer eller termisk indusert opprissing.

For å laste ned rapporten gratis følg linken: Nr. 5 «Beskrivelse av lavvarmebetong»

Formålet med veilederen er å samle relevant teori om lavvarmebetong og andre aktuelle tiltak, og gi eksempler på beskrivelser og korte, brukervennlige sjekklister som rådgivere og andre kan bruke når de skal spesifisere materialkvaliteter og aktuelle tiltak for å oppnå ønsket kvalitet i konstruksjoner som potensielt er utsatt for denne typen skader.
Arbeidet er utført i samarbeid mellom deltagere fra Multiconsult og Skanska, og er støttet av Norsk Betongforening sitt utviklingsfond.

Del saken