Ny styreleder i Norsk Betongforening

På årsmøtet torsdag 20.april fikk NB ny styreleder og to nye varamedlem!

Berit Gudding Petersen ble valgt som ny styreleder i NB og tar over ledervervet etter Andreas Sjaastad.

Berit Gudding Petersen, teknologileder i Unicon AS. Foto: Svanhild Blakstad

Petersen har frem til nå vært nestleder i styret og sier

Jeg er veldig stolt over å ha fått tillit som leder.

I 2022 brukte vi mye tid på vår nye strategi og visjon: «Norsk Betongforening- løfter og samler betongfaget.» Dette er en setning som gir gjenklang hos meg, fordi det er det foreningen er best på! Vi skal samle fageksperter og alle interesserte, og vi skal løfte faget vårt opp og fram. Det blir gøy å jobbe videre i styret i Norsk Betongforening sammen med dette styret og gjengen i Tekna.

 

Tone Østnor og Lise Bathen ble valgt inn som nye varamedlemmer.

Tusen takk til Synnøve A. Myren, Trond Helgedagsrud og Bård Arntsen for innsatsen som medlemmer i styret frem til nå. Vi setter stor pris på deres engasjement og bidrag i arbeidet til NB!

 

Styret i NB fra 2023:

Berit Gudding Petersen, Unicon- Ny styreleder
Andreas Sjaastad, Veidekke- Styremedlem
Erik Sundet, Cowi- Styremedlem
Nina Borvik, Skanska- Styremedlem
Jan Lindgård. Sintef/NTNU – Styremedlem
Thomas Bø, BetongNorge/Betongelementforeningen – Styremedlem
Lise Bathen, Statens vegvesen- Vara (ny)
Tone Østnor, Heidelberg Materials- Vara (ny)

Del saken