Aktuelt

Info fra Standard Norge

NS-EN 206 kom ut med nytt nasjonalt tillegg i slutten av 2020. Nå ligger enda en ny versjon ute, NS-EN 206+A2:2021+NA:2021. Standard Norge informerer om at den siste utgaven er uten endringer som påvirker bruken av dokumentet i Norge.

Les mer

Månedens BETONG PROFIL!

I Norsk Betongforening sin serie månedens betongprofil trekker vi frem personer hvis karriere eller personlige engasjement kan være til inspirasjon for andre og vi ønsker å vise hvor spennende de ulike jobbhverdagene i vår bransje kan være. Månedens Betongprofil, og profilen for september er: THOMAS BECK!

Les mer