Rapport nr. 9 er nå klar!

Rapporten har sitt opphav som en prosjektrapport i det NFR-støttede BiA-prosjektet DaCS (Durable Advanced Concrete Solutions) som pågikk i perioden 2015-2019. Prosjektet ble ledet av Kværner AS og med 13 øvrige prosjektpartnere (https://www.sintef.no/projectweb/dacs/).

Rapporten har sitt opphav som en prosjektrapport i det NFR-støttede BiA-prosjektet DaCS (Durable Advanced Concrete Solutions) som pågikk i perioden 2015-2019. Prosjektet ble ledet av Kværner AS og med 13 øvrige prosjektpartnere (https://www.sintef.no/projectweb/dacs/). Temaet fastholdingsriss/herdeteknolgi har en akademisk natur og fremstilles ofte teoretisk og kan være noe vanskelig tilgjengelig. Målet for DaCS-rapporten var å gi en mer praktiskfremstilling med eksempler og erfaringer.
For komplett Rapport i PDF form klikk her: Rapport nr. 9 «Praktiske råd og tiltak mot fastholdingsriss i herdende betongkonstruksjoner»

Del saken