Revisjonen av NB publikasjon nr. 15 er nå ferdig!

Norsk Betongforening sin publikasjon nr. 15 «Betonggulv – gulv på grunn og påstøp», er nå tilgjengelig etter mange års revisjon.

Elektronisk versjon kan lastes ned fra Nettbutikken.
Trykt publikasjon kan bestilles og blir sendt ut i begynnelsen av oktober.

Firmamedlemmer i NB betaler kr. 500; pr. publikasjon (PDF og trykt versjon)

Øvrige betaler kr. 1000;  pr. publikasjon (PDF og trykt versjon)

 

 

Del saken